CIT Server MINA

Ett bibliotek som utökar CIT Server med en implementation som använder Apache MINA.

E-post GitHub Javadocs LGPL-3.0

Beroenden

CIT Configuration Ett bibliotek för att simplifiera konfiguration i Java-applikationer.
CIT Java Ett bibliotek som utökar Javas standardbibliotek.
CIT Messaging Ett bibliotek för att skapa arbiträra meddelandesystem i Java.
CIT Network Ett bibliotek som utökar CIT Messaging med en nätverks-abstraktion för att läsa och skriva binär data.
CIT Server Ett bibliotek som utökar CIT Messaging med en server-abstraktion.
Java 8 Java 8.