CIT Messaging

Ett bibliotek för att skapa arbiträra meddelandesystem i Java.

E-post GitHub Javadocs LGPL-3.0

Funktionalitet

Message - En abstraktion för arbiträra meddelanden som kan bli skickade och mottagna.
MessageChannel - En API du använder för att skicka och ta emot Messages.
MessageChannelObserver - En Observer-mekanism för MessageChannels.
MessageFilter - En mekanism för att filtrera ut skickade och mottagna Messages.
MessageHandler - En mekanism för att hantera skickade och mottagna Messages.
MessageTranslator - En mekanism för att omvandla Messages.
Messaging - Kärnan i detta bibliotek.
MessagingObserver - En Observer-mekanism för Messagings.

Beroenden

Java 8 Java 8.