CIT Logger

Ett bibliotek som utökar CIT Messaging med en API för loggning.

E-post GitHub Javadocs LGPL-3.0

Funktionalitet

Logger - Kärnan i biblioteket som låter dig logga.
Level - En loggningsnivå med stöd för arbiträra namn.
LoggerConfigurator - En API för att konfigurera en Logger på arbiträra vis.

Beroenden

CIT Messaging Ett bibliotek för att skapa arbiträra meddelandesystem i Java.
Java 8 Java 8.