CIT Java

Ett bibliotek som utökar Javas standardbibliotek.

E-post GitHub Javadocs LGPL-3.0

Funktionalitet

java.awt: En AbsoluteLayout-klass, en Colors-klass et.c.
java.awt.image: En BufferedImages-klass med diverse simplifierande metoder.
java.io: Konvertering mellan datatyper och byte-samlingar.
java.io: Metoder för att lista filer och mappar.
java.lang: En Math2-klass med metoder för float m.m.
java.net: En URIs-klass som kan kolla om en String matchar en URI.
java.util: En BitIterable för att iterera över byte-samlingar och deras bitar.
java.util: En generisk Graph-klass för Comparables.
java.util: En generisk Interval-klass för att definiera intervaller för Comparables.
java.util: Optionals för boolean, byte, char, float och short.
java.util: En Optionals-klass med statiska metoder för Optional m.m.
java.util: En DataBuffer interface och diverse implementationer.
java.util: En Document-klass för att skapa strukturerad text.
java.util: Klasserna Scanner, ByteScanner och TextScanner för att läsa in data.
java.util.concurrent: En ConcurrentLinkedHashSet-klass.
java.util.concurrent.atomic: En AtomicDouble-klass.
java.util.function: Consumers för boolean, byte, char, float och short.
java.util.function: Suppliers för byte, char, float och short.
java.util.function: En TerConsumer för att konsumera tre argument.
java.util.function: En QuaterConsumer för att konsumera fyra argument.
java.util.function: En Procedure som inte tar några argument och inte producerar något resultat.
java.util.node: En API som är användbar för modellering av hierarkiska nodstrukturer.
java.util.node.tree: En utökning av Node API:n och definierar en trädstruktur.
javax.swing: En JJavaTextPane med Java syntax-highlighting, en JImagePanel et.c.

Beroenden

Java 8 Java 8.