CIT IOC

Ett simpelt ramverk för Inversion of Control (IoC).

E-post GitHub Javadocs LGPL-3.0

Funktionalitet

Tillhandahåller två API:er; en Container API och en Components API.
Tillhandahåller en mekanism för att ladda in instanser av Component. Detta inkluderar en java.util.ServiceLoader-implementation.
Tillhandahåller en mekanism för att filtrera ut vilka Component-instanser som får lov att starta.
Tillhandahåller en mekanism för att konfigurera Component-instanserna som får lov att starta.
Tillhandahåller en Observer-mekanism för båda API:erna.

Beroenden

Java 8 Java 8.