CIT Configuration

Ett bibliotek för att simplifiera konfiguration i Java-applikationer.

E-post GitHub Javadocs LGPL-3.0

Funktionalitet

En trådsäker API för att läsa och skriva konfigurationsvärden.
Använder Optional m.m. vid läsning av konfigurationsvärden.
Har stöd för en Observer-mekanism för ändringar gjorda i en Configuration-instans.

Beroenden

CIT Java Ett bibliotek som utökar Javas standardbibliotek.
Java 8 Java 8.