CEL4J Java Decompiler

Ett bibliotek för att dekompilera Java .class-filer till Java källkod.

E-post GitHub Javadocs LGPL-3.0

Beroenden

CEL4J Java Binary Ett bibliotek för att läsa in, manipulera och skriva ut Java .class-filer.
CEL4J Java Source Ett bibliotek för att läsa in, manipulera och formatera Java källkod.
CIT Java Ett bibliotek som utökar Javas standardbibliotek.
Java 8 Java 8.