CEL4J Java Binary

Ett bibliotek för att läsa in, manipulera och skriva ut Java .class-filer.

E-post GitHub Javadocs LGPL-3.0

Funktionalitet

Ett set av API:er som definierar en modell av en .class-fil.
En API för deskriptorer och signaturer.
En API med NodeFilters för att filtrera delar av strukturerna i .class-filen.
En API för att läsa in en .class-fil.
En stöd-API med en del användbara metoder.
En API med implementationer av NodeHierarchicalVisitor och NodeVisitor.

Beroenden

CIT Java Ett bibliotek som utökar Javas standardbibliotek.
Java 8 Java 8.