CEL4J Artifact

Ett bibliotek som tillhandahåller en ScriptEngine-implementation som kallas Artifact och exekverar Java källkod.

E-post GitHub Javadocs LGPL-3.0

Funktionalitet

Full Java-kompatibilitet. Du kan använda all Java källkod som gör att exekvera från en metod.
CEL4J Artifact inkluderar ett interaktivt skript-verktyg som kan köras som ett CLI- eller GUI-program.
En mängd paket från Javas standardbibliotek är importerade som standard.
Du behöver inte fånga Exceptions kastade av någon metod. De är fångade som standard.
Du kan returnera vad du vill i metoden, men är inte tvungen att göra det.
Du kan evaluera Java källkod från skriptet via metoden eval(String).
Simpel syntax för skapande av Lists, så som $[1, "Hello, World!", new Rectangle()].
Simpel syntax för skapande av Maps, så som $["a" => 1, 2.0D => \'c\'].
Stöd för pragrams eller pre-processor-direktiv. De börjar med #.
Ett pragma är till för att importera. Använd det så här #import javax.swing.*;.
Ett pragma är till för att ändra skriptets paketnamn. Använd det så här #package com.company;.
Du kan spara undan en variabel till skriptets ScriptContext via metoden set(String, Object).
Du kan hämta en variabel sparad till skriptets ScriptContext via metoden get(String).
Variabler som börjar med $ hanteras annorlunda. De är hämtade från scriptets ScriptContext.
Om ett skript börjar med uri: följt av en URI, kommer resursen från den URI:n läsas in och evalueras som skript.

Beroenden

CIT Java Ett bibliotek som utökar Javas standardbibliotek.
Java 8 + tools.jar Java 8 med tools.jar.