Builder

Ett Java-baserat byggverktyg liknande Apache Ant, Apache Maven och Make.

E-post GitHub Javadocs LGPL-3.0

Summering

Builder är ett Java-baserat byggverktyg liknande Apache Ant, Apache Maven och Make.

Funktionalitet

Du skriver skripten med vanlig Java källkod.
Det medföljer inbyggda metoder för zip, unzip, kompilering med javac, kopiering av filer och mer därtill.
Du kan använda programmet för mer än att bygga projekt, så som att exekvera dem.
Javadoc för de inbyggda metoderna medföljer.

Beroenden

Java 8 + tools.jar Java 8 med tools.jar.