Välkommen

Macroing.org är en organisation som bidrar med öppen källkod

E-post GitHub Javadocs

Om oss

Macroing.org är en organisation som bidrar med öppen källkod.

Vi har ett brett sortiment av mjukvara som t.ex. bibliotek, ramverk och applikationer.

Vi strävar alltid efter det ouppnåeliga; perfektion.

På den här sidan kommer du finna beskrivningar av, samt länkar till alla projekt vi tillhandahåller.

Projekt

Namn Beskrivning GitHub Javadocs
Builder Ett Java-baserat byggverktyg liknande Apache Ant, Apache Maven och Make.
CEL4J Artifact Ett bibliotek som tillhandahåller en ScriptEngine-implementation som kallas Artifact och exekverar Java källkod.
CEL4J Java Binary Ett bibliotek för att läsa in, manipulera och skriva ut Java .class-filer.
CEL4J Java Decompiler Ett bibliotek för att dekompilera Java .class-filer till Java källkod.
CEL4J Java Source Ett bibliotek för att läsa in, manipulera och formatera Java källkod.
CIT Configuration Ett bibliotek för att simplifiera konfiguration i Java-applikationer.
CIT Crypto Ett bibliotek som utökar CIT Messaging med en API för kryptografiska MessageTranslator-implementationer.
CIT IOC Ett simpelt ramverk för Inversion of Control (IoC).
CIT Java Ett bibliotek som utökar Javas standardbibliotek.
CIT Logger Ett bibliotek som utökar CIT Messaging med en API för loggning.
CIT Messaging Ett bibliotek för att skapa arbiträra meddelandesystem i Java.
CIT Network Ett bibliotek som utökar CIT Messaging med en nätverks-abstraktion för att läsa och skriva binär data.
CIT Server Ett bibliotek som utökar CIT Messaging med en server-abstraktion.
CIT Server MINA Ett bibliotek som utökar CIT Server med en implementation som använder Apache MINA.

Affiliatenätverk

Namn Beskrivning
Dayflower Dayflower.org är den officialla webbsidan för Dayflower, en fotorealistisk realtidsbaserad 3D-renderare och Dayflower Image, ett bildbehandlingsprogram.
Jörgen Lundgren En personlig webbsida av Jörgen Lundgren, ägare av Macroing.org.
Martin Sandgren En personlig webbsida av Martin Sandgren.